SENARAI GB

Berikut adalah senarai nama Guru Besar yang pernah menumpahkan jasa di sekolah ini sejak ia mula ditubuhkan;

1. En. Hussain b. Yusoff (1961 – 1968)
2. En. Ariffin b. Basri (1969 – 1974)
3. En. Ariffin b. Hj. Hassan (1975 – 1979)
4. En. Othman b. Jaafar (1980 – 1984)
5. En. Abdul Kadir b. Abdul Rahman (1985 – 1987)
6. En. Abdullah b. Mustaffa (1988 – 1989)
7. En. Abdullah Zawawi b. Abu Bakar (1989 – 1992)
8. Tn. Hj. Hilmi b. Dato' Hj. Ismail, PB (1992 – 1993)
9. En. Mokhtar b. Hj. Yaacob (1993 – 1995)
10. Tn. Hj. Nik Aziz @ Ab. Aziz b. Nik Mahmood (1995 – 2005)
11. En. Mohamad Shuhaimi b. Mohd. Fauzi (2005 - 2007)
12. En. Ismail b. Ibrahim (200 - 2011)

13. Pn. Hjh. Mimun bt. Abdul Hamid (2011 hingga sekarang)