PENTADBIRAN

GURU BESAR:
Pn. Hjh. Mimun bt. Abdul Hamid

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN:
Pn. Kamariah bt. Mat Yusof

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID:
Pn. Hjh. Rusnah bt. Hj. Abdullah

PENOLONG KANAN KURIKULUM:
En. Zaharuddin b. Mahmood

JUMLAH GURU:
64 Orang
(21 L + 43 P)

JUMLAH MURID:
987 Orang
(529 L + 458 P)

KETUA PEMBANTU TADBDIR:
En. As'ary b. Mat

PEMBANTU TADBIR:
En. Awang @ Hamzah b. Daud
Pn. Hjh. Ruzmah bt. Ab. Manaf

PEMBANTU TADBIR RENDAH:
Pn. Hjh. Bariah bt. Yaacob

PEMBANTU PENGURUS MURID:
Pn. Siti Marina bt. Zakaria

PEMBANTU AM PEJABAT KANAN:
En. Ramli b. Ibrahim