(282) ICT Dalam Pendidikan


KPM telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan;


1) Literasi ICT untuk semua pelajar di mana pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT.

2) Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat p&p. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari ICT sebagai mata pelajaran. ICT dalam p&p seperti penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi yang lain.

3) Menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivi, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan