(375) Post Mortem UPSR 2009

Post mortem bagi pencapaian UPSR 2009 menggunakan kaedah SWOT mendapati, antara lainnya ialah;

i) Strength
- Kelas tambahan (petang) serta kelas tuisyen (malam) amat membantu.
ii) Weakness
- Terdapat penurunan dalam peratus lulus BM. Walau bagaimanapun penurunannya amat kecil.
- Dalam BM Penulisan, pelajar lemah dalam perbendaharaan kata.
iii) Opportunity
- Mengenalpasti murid yang mendapat 3A & 4A yang berpotensi mendapat 5A.
iv) Threat
- Program anak angkat bagi subjek yang gagal (untuk lulus) dan yang mendapat B atau C (untuk mendapat A)
- Mengadakan post mortem setiap kali selesai UBB
- Menghabiskan sukatan pelajaran sebelum bulan Jun untuk diadakan ulangkaji pada bulan-bulan berikutnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan